[ĐIỆN THOẠI GIÁ KHO] - FORM ỨNG TUYỂN

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu

(*) Ảnh rõ mặt, không chỉnh sửa. Hỗ trợ định dạng *.png,*.jpg và tối đa 3MB.

Kinh nghiệm làm việc Để hồ sơ được đánh giá khách quan nhất, ứng viên nên điền đầy đủ các kinh nghiệm làm việc trước đây
Thêm file CV ứng tuyển (nếu có) đính kèm hoặc kéo thả file vàoupload file

Lưu ý: Sử dụng file có định dạng (PDF, doc, docx, jpg, png. Tối đa 3MB)

Nguyện vọng làm việc